Величието на Свети Георги Победоносец ще бъде подчертано с красиви алеи и кътове за отдих

Величието на Свети Георги Победоносец ще бъде подчертано с красиви алеи и кътове за отдих

И днес продължава работата по издигането на монумента на Свети Георги Победоносец в Поморие. Тежката бронзова композиция бе успешно транспортирана до града ни и дейностите по нейното инсталиране започнаха на 21.10.2015 г., непосредствено след пристигането й.

Основните елементи на фигурата бяха позиционирани върху бетоновия постамент още вчера. Днес предстои монтирането на кръста и копието и поставянето на патинирано покритие.

Скулптурата на Светеца се изгражда в зелената площ пред източната ограда на Манастир „Св. Георги” и отличната й видимост е осигурена от всички страни. Величието на момумента ще бъде подчертано и чрез облагородяване на пространството около него.

От двете страни на паметника ще се изградят алеи – подходи, настлани с павета, а „зелената ограда” на манастира ще бъде освежена с нови иглолистни дървета и ниски широколистни храсти. Предвидено е ново лед осветление и три къта с пейки за сядане, които да приютяват както поклонниците в манастира, така и туристи, дошли, за да се насладят на респектиращата скулптура на Свети Георги Победоносец.

РЕНОВА – строителен център в подкрепа на издигането на скулптурата на Свети Георги Победоносец в Поморие

РЕНОВА – строителен център в подкрепа на издигането на скулптурата на Свети Георги Победоносец в Поморие

Най-големият строителен център в Поморие, предлагащ пълно и комплексно обслужване за жителите на града, се включи активно в осъществяването на проекта за изграждане и поставяне склуптура на Свети Георги Победоносец като пазител на града.

РЕНОВА участва активно в целия процес за реализирането на идеята  не само с дарение на средства, но и със съдействието на склуптора за изграждане и реализиране на скулптурната композиция.

Благодарение на транспорните услуги на РЕНОВА, готовия монумент бе транспортиран до града и поставен на уреденото му за целта място до манастир „Свети Георги” в Поморие.

С издигането на монумента на Свети Георги, закрилникът на Поморие, РЕНОВА-строителен център подкрепи активно и даде своя принос за популяризиране на културно-историческото и духовно наследство на града.

(Забележка: Инициативата на РЕНОВА-строителен център е изцяло доброволна, независима, неправителствена, нерелигиозна и неполитическа, с нестопанска цел.)

Започна изграждането на монумента на Свети Георги Победоносец

Започна изграждането на монумента на Свети Георги Победоносец

Бронзовата фигура на Свети Георги Победоносец пристигна късно снощи в Поморие, пропътувала дългия път от София. Композицията бе транспортирана на части и от днес започна работата по нейното инсталиране, като монтажът вероятно ще продължи няколко дни.

Величественият монумент се намира в пространството пред Манастир „Свети Георги” и обещава да се превърне в една от най-ярките емблеми на Поморие. Създаването й бе по предложение на Консултативния съвет по икономическо развитие и растеж към кмета на Община Поморие за мандат 2011-2015 Иван Алексиев.

Почти 2 години течаха консултации относно външния вид и позиционирането на монумента. Макет на композицията бе представен още в началото на 2015 г. в залата на НЧ „Просвета 1888”. Одобрен от обществеността и църквата, в лицето на  Н. В. Пр. Сливенския митрополит Йоаникий и съгласуван с игумена на манастира – Агатополския епископ Йеротей, проектът е изцяло финансиран със средства от дарения. За целта бе учредена Фондация „Поморие”, популяризираща културно-историческото и духовно наследство на града ни.

Издигнат върху бетонов постамент, покровителят на Поморие се извисява на повече от 5 метра и тежи близо 3 тона. В идеята и изработката на скулптурата се посветиха трима талантливи млади творци.

След приключване монтажа, предстои патиниране на паметника на Свети Георги Победоносец цялостното облагородяване на пространството около него.

Работата по скулптурата на Свети Георги напредва

Работата по скулптурата на Свети Георги напредва

Работата по глинения макет на скулптурата на Свети Георги напредва и се очаква до средата на другия месец да бъде завършена и изпратена за бронзова отливка.

От предната седмица, даренията са със 7640 лв. повече и сумата към днешна дата /19.05.2015г./ е 33650 лв.

Помогнете и вие да бъде изградена скулптурата на Свети Георги в Поморие!

Дарителска сметка BGN (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ)
СИБАНК ЕАД
BG44BUIB98885040874801
BIC: BUIBBGSF

Кутии за дарения са поставени в читалищата „Просвета 1888” и „Светлина 1939”, в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, както и в кантората на нотариус Гергана Недина, на адрес ул. „Солна“ 22 Б.

Даренията са със 7640 лв. повече от последната седмица

Даренията са със 7640 лв. повече от последната седмица

От предната седмица, даренията са със 7640 лв. повече и сумата към днешна дата /19.05.2015г./ е 33650 лв.

Помогнете и вие да бъде изградена скулптурата на Свети Георги в Поморие!

Молим Ви да споделяте каузата сред вашите социални контакти, с цел популяризиране и ангажиране на обществеността до достигане на крайната и цел.

Дарителска сметка BGN (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ)
СИБАНК ЕАД
BG44BUIB98885040874801
BIC: BUIBBGSF

Кутии за дарения са поставени в читалищата „Просвета 1888” и „Светлина 1939”, в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, както и в кантората на нотариус Гергана Недина, на адрес ул. „Солна“ 22 Б.

Данъчни облекчения за дарителство

Данъчни облекчения за дарителство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

Данъчни облекчения за юридически лица:

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане – Чл.31, ал.1, т.14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица:

Съгласно разпоредбите на чл.22, ал. 1, т. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи се намалява с наравени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Даренията са с 1000 лв. повече от последната седмица

Даренията са с 1000 лв. повече от последната седмица

От предната седмица, даренията са с 1000 лв. повече и сумата към днешна дата /17.02.2015г./ е 2800 лв.

Помогнете и вие да бъде изградена скулптурата на Свети Георги в Поморие!

Дарителска сметка BGN (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ)
СИБАНК ЕАД
BG44BUIB98885040874801
BIC: BUIBBGSF

Кутии за дарения са поставени в читалищата „Просвета 1888” и „Светлина 1939”, в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, както и в кантората на нотариус Гергана Недина, на адрес ул. „Солна“ 22 Б.

10706311_10202674138441987_248777770_n

Фондация „Поморие” напредва към целта си.

Фондация „Поморие” напредва към целта си.

Помогнете и вие да бъде изградена скулптурата на Свети Георги в Поморие

Над 1000 лв. е събрала новоучредената Фондация „Поморие” за изграждането на петметровата скулптура на Свети Георги, само осем дни, след като беше оповестена дарителската й сметка. Създадена през 2015 година, Фондацията до момента има 1800 лв., а крайната цел за реализирането на първата кауза й е да бъдат събрани 268 000 лв. Учредителите призовават всички жители на Поморие и хора, които обичат града, да помогнат той да стане по-красив и да допринесат за съхранението на нематериалното му културно наследство, като направят дарение.

Дарителска сметка BGN (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ)
СИБАНК ЕАД
BG44BUIB98885040874801
BIC: BUIBBGSF

Кутии за дарения са поставени в читалищата „Просвета 1888” и „Светлина 1939”, в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, както и в кантората на нотариус Гергана Недина, на адрес ул. „Солна“ 22 Б.

Скоро ще бъде оповестен и единният дарителски номер (DMS).

След като необходимата сума бъде събрана, бронзовата фигура на покровителя на Поморие ще бъде издигната до манастир „Свети Георги Победоносец”. В момента макетът й е изложен във фоайето на Читалище „Просвета 1888”, за да могат всички граждани да се запознаят с проекта.

Нека бъдем съпричастни към каузата за съхранение и популяризиране на духовното и културно-историческо наследство на града ни! То ще остане тук и след нас, за нашите деца.

Петметрова скулптура на Свети Георги ще пази Поморие

Петметрова скулптура на Свети Георги ще пази Поморие

Петметрова скулптура на Свети Георги ще пази Поморие

Бронзова фигура на Свети Георги Победоносец ще бъде издигната до манастира в Поморие. Макетът вече е завършен и от 15.01.2015 г. /четвъртък/ е изложен в НЧ „Просвета 1888” за одобрение и допълнителни идеи. Стойността на монумента е 268000 лв.

„Искрено вярвам, че ще успеем да наберем необходимите средства за изграждането на скулптурата единствено чрез дарения. Надявам се, че всеки жител на Поморие ще се почувства съпричастен към идеята и ще иска да дари левче, пет или повече, и така да участва в реализирането на проекта. Най-лесно е финансирането да бъде осигурено от Общината, но считам че издигането на монумент на Свети Георги, закрилникът на Поморие, е важно за целия град, за всеки един от нас. Разчитам на подкрепата на моите съграждани, а желанието ми е скулптурната композиция да бъде официално открита на празника на града тази година”, каза кметът Иван Алексиев.

10706311_10202674138441987_248777770_n

Вече е учредена Фондация „Поморие”, чиято първа задача е да подпомогне изграждането на монумента. Фондацията е създадена като доброволна, независима, неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, с нестопанска цел, за популяризиране на културно-историческото и духовно наследство на Поморие. Създаването й е по предложение на Консултативния съвет по икономическо развитие и растеж към кмета на Община Поморие.

Фондацията е отворена за дарители и всеки, който има възможност ще може да дари сума, необходима за изработването на скулптурата на Свети Георги Победоносец. Първите, които дариха средства за изграждането на бронзовата фигура са учредителите на фондацията – Иван Алексиев, Ива Кусева, Елена Мурджева, Теодоси Гуджуков, Николай Николов, Милчо Талев и Петко Георгиев.