Работата по скулптурата на Свети Георги напредва

Работата по глинения макет на скулптурата на Свети Георги напредва и се очаква до средата на другия месец да бъде завършена и изпратена за бронзова отливка.

От предната седмица, даренията са със 7640 лв. повече и сумата към днешна дата /19.05.2015г./ е 33650 лв.

Помогнете и вие да бъде изградена скулптурата на Свети Георги в Поморие!

Дарителска сметка BGN (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ)
СИБАНК ЕАД
BG44BUIB98885040874801
BIC: BUIBBGSF

Кутии за дарения са поставени в читалищата „Просвета 1888” и „Светлина 1939”, в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, както и в кантората на нотариус Гергана Недина, на адрес ул. „Солна“ 22 Б.