Уважаеми съграждани, жители на Община Поморие, приятели и гости на града ни. Призоваваме Ви да бъдем всички заедно съпричастни към каузите на Фондация „Поморие“. Вярваме че всички можем да направим нашия любим град все по-привлекателен и красив!

Ние учредителите на фондацията Ви уверяваме, че ще положим максимални усилия, работата ни да бъде прозрачна и наблюдавана от всички Вас. Поморие е град с голяма история и красиво настояще. Уверени сме че всички заедно можем да постигнем много добри резултати в полза на града!

Основни цели на Фондацията са:

  • Да популяризира културно-историческото и духовно наследство на гр. Поморие.
  • Събиране и опазване на духовните и материални културно-исторически ценности на гр. Поморие и общината и привеждането им в известност
  • Разпространяване на знания за историята и културата на гр. Поморие и подпомагане на дейности в тази насока.
  • Да оказва съдействие на сродни организации и сдружения с хуманитарна цел при осъществяване на тяхната благотворителна дейност.
  • Да стимулира и пропагандира развитието на хуманитарната и благотворителна дейност.